עדכונים אחרונים...
השירותים שלנו
הערכת שווי וכדאיות עסקה
הערכת שווי וכדאיות עסקה  
שירותים לחברות
שירותים לחברות  
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים  
ביקורת דו"חות כספיים
ביקורת דו"חות כספיים  
שירותים לעצמאיים
שירותים לעצמאיים  
חשבות ושירותים נלווים
חשבות ושירותים נלווים  
מלאו פרטיכם 
וניצור קשר בהקדם:
 

רואה חשבון בבת ים

 
מחפש רואה חשבון בבת ים או באזור המרכז לשם הערכות שווי לעסקים וחברות?
משרד רואי חשבון סהר עוזרי מבצעים הערכת שווי לעסקים וחברות בהתאם לסטנדרטים המובילים והחדשניים בעולם.

לשם מה מבצעים הערכות שווי לעסקים וחברות? 
המטרה הנפוצה ביותר היא הבהרת שווי חברה או הפעילות העסקית טרם רכישה או מיזוג. מטרות נוספות הינן, קבלת אינדיקציה עבור בעלי מניות, גיוס הון לפעילות החברה או קבלת אשראי מגורמים שונים, קביעת סכום של פעילות עסקית אצל רואה חשבון בבת ים להעברת הפעילות מעוסק מורשה לחברה בע"מ, קביעת שווי פעילות עסקית לצורך קביעת סכום למכירתה, הערכת שווים ההוגן של נכסים למטרות דיווח לרשות המיסים, חוות דעת לבית משפט בסכסוכים מסחריים או לצרכי איזון משאבים בין בני זוג בפירוק התא המשפחתי ועוד.

ההערכות, המשמשות למציאת אומדן שווי הפעילות של החברה, מבוצעות לאחר סקירה מקיפה של פעילות החברה המוערכת והנתונים הפיננסיים שלה כפי שעולים מהדוחות הכספיים המבוקרים. כמו כן, נדרשת בחינת היחסים הפיננסיים של הפעילות, המצביעים על מדדים שונים בפעילותה. בנוסף, מתבססת הערכת שווי חברה על ניתוח הסביבה העסקית ומבנה השוק בו היא פועלת, תוך איסוף מידע ענפי ועסקי הרלוונטי לחברה המוערכת.

ישנן שלוש שיטות מרכזיות להערכת השווי הכלכלי של חברה, שייתכן ויישום כל אחת מהן תוביל תוצאה שונה:
היוון תזרימי המזומנים  – discount cash flow השיטה המקובלת ביותר לביצוע הערכת שווי חברות/פעילות עסקית. בשיטה זו מעריכים את תזרים המזומנים החופשי (לאחר הוצאות, מס ועוד) שהחברה תייצר במשך כל שנות חייה ומהוונים סכום זה למועד הערכת השווי. זהו השווי ההוגן שפעילות החברה מייצרת. אם לחברה קיים חוב או שיש לה נכסים הם יתווספו לתחשיב וישקפו את השווי ההוגן של החברה.

שיטת השווי הנכסי- (Real Asset Method)  שיטה המתבססת על ההפרש שבין סכום הנכסים לסכום ההתחייבויות במאזן. הפרש זה מציין את ההון העצמי המשקף את שווי ה'רצפה' של החברה. שיטה זו נהוגה על פי רוב בהערכת חברות לקראת פירוק.
 הערכת שווי יחסית הערכת שווי המתבצעת ע"י שימוש במכפילים-  הערכה המתבססת על השוואת החברה המוערכת לשווין של חברות ציבוריות שנתוניהן הכספיים גלויים, על בסיס היחס הממוצע בענף בו הוא פועל, בין שווי השוק לבין פרמטר חשבונאי או תפעולי נבחר, כגון: הרווח הנקי, הרווח התפעולי, המכירות, ההון העצמי, מספר מנויים ועוד.

רואה חשבון בבת ים והסביבה? רק משרד רו"ח סהר עוזרי. אנו מתחייבים לשירות המקצועי ביותר, ואתם תוכלו להרוויח מהניסיון הנרחב שלנו.
 
מאמרים: