עדכונים אחרונים...
השירותים שלנו
הערכת שווי וכדאיות עסקה
הערכת שווי וכדאיות עסקה  
שירותים לחברות
שירותים לחברות  
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים  
ביקורת דו"חות כספיים
ביקורת דו"חות כספיים  
שירותים לעצמאיים
שירותים לעצמאיים  
חשבות ושירותים נלווים
חשבות ושירותים נלווים  
מלאו פרטיכם 
וניצור קשר בהקדם:
 

טפסי ביטוח לאומי

 
טפסי ביטוח לאומי

כללי

אבטלה

אלימות במשפחה

אמהות

אמנות בינלאומיות

בקשת מעסיק להמשך ביטוח של עובד בישראל שנשלח לעבוד במדינות אמנה (144)
אוסטריה – נתונים נוספים עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי
אוסטריה – נתונים נוספים עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי
אוסטריה – נתונים נוספים עבור מי שמתגורר בישראל ותובע קצבאות מהמוסד לביטוח סוציאלי באוסטריה
בלגיה – בקשה לקצבת זקנה או שאירים
גרמניה – טופס תביעה לקצבת זקנה מגרמנה (di1)
גרמניה – טופס תביעה לקצבת שאירים מגרמניה (Di2)
גרמניה – אישור חיים לביטוח הסוציאלי בגרמניה (A1003) 
גרמניה – בקשה לקצבת אלמן/ה עבור השאירים של פועלי גטאות לשעבר המתגוריים מחוץ לגרמניה (500 ZRBG)
גרמניה – בקשה לקצבת זקנה עבור פועלי גטו לשעבר המתגוררים מחוץ לגרמניה (ZRBG 100)
גרמניה – דוגמה של הצהרה על חישוב הקצבה מחדש 2014 (932 ZRBG 933 ZRBG)
גרמניה – מידע מורחב על תיקון חוק הגטאות 2014 (ZRBG 122) 
גרמניה – מידע מקוצר על תיקון חוק הגטאות 2014 (ZRBG 123)    
דנמרק – טופס תביעה לקצבת זקנה מדנמרק     
דנמרק – טופס תביעה לקצבת שאירים מדנמרק
סלובקיה – דוח רפואי למילוי על ידי רופא מטפל
סלובקיה – טופס תביעה לקצבאות זקנה שארים ונכות מסלובקיה
סלובקיה – פרטים על חשבון בנק  
רומניה – טופס הצהרה על תקופות עבודה
רומניה – טופס תביעה לקצבת זקנה מרומניה 
רומניה – טופס תביעה לקצבת נכות מרומניה
רומניה – טופס תביעה לקצבת שארים מרומניה
שוויץ – טופס בשפה האנגלית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץ 
שוויץ – טופס בשפה האנגלית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת שארים משוויץ
שוויץ – טופס בשפה הגרמנית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץ
שוויץ – טופס בשפה הגרמנית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת שארים משוויץ
שוויץ – טופס בשפה הצרפתית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץ
שוויץ – טופס בשפה הצרפתית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת שארים משוויץ
תביעה לקצבת נכות כללית על פי האמנות הבינלאומיות (9135) 

אסירי ציון / הרוגי מלכות

דמי ביטוח

דמי תאונה

הבטחת הכנסה

זקנה ושאירים

ילדים

ילד נכה

מזונות

מייצגים

מילואים

מענק לעבודה נדרשת

מעסיקים

ניידות

נכות כללית

שירותים מיוחדים

נפגעי עבודה

נפגעי פעולות איבה

סיעוד

פשיטות רגל

קרנות

שיקום

269 – דף מידע על מטפל וקביעת מעמד
277 – טיפול פסיכולוגי-טופס דיווח חודשי
278 – טופס הצהרה על נוכחות בלימודים או בהכשרה מקצועית
281 – תביעה למקדמת שיקום
282 – תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגע עבודה
291 – הצהרה דמי שיקום
292 – טופס דיווח ומעקב של שרותי ההשמה
295 – הצהרה (לצורך החזרי כלכלה)
387 – סיוע בעזרת הזולת למשפחות נפגעי איבה
388 – העסקת מטפל למשפחות נפגעי איבה הבטחת זכויות סוציאליות
392 הצעת מחיר למתן שירותי שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)
394 דרישת תשלום עבור מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)
395 דיווח מתן שיעורי עזר בחודש
396 הצהרה בדבר קבלת תשלום בגין מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)
587- בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים/לאחים של נספים הלומדים במוסדות על-תיכוניים ואקדמאיים
2350 – מידע לסטודנט עם לקות שמיעה-נוהל תשלום סל שירותי הנגשה
2352 – הצעת מחיר למתן שירותי תרגום/תמלול
2355 דרישה לתשלום עבור מתן שירותי תרגום/תמלול/שקלוט (מסלול תשלום לסטודנט)
2356 – טופס דיווח שעות מתן שירותי תרגום/תמלול
2357 – אישור קבלת תשלום בגין תרגום/תמלול
270 – תביעה למתן שיקום מקצועי
271 – תביעה למענק במקום קצבה לנפגע בעבודה- היוון
266 – תביעה לתשלום קצבה מיוחדת לנפגע בעבודה
590- בקשת מענק/הלוואה (שיקום נפגעי פעולות איבה)
267 – בקשה לסיוע במענק למכשירים בתכנית השיקום
285 – נהלים בתקופת השתתפות בתוכנית שיקום מקצועי
286 – מידע על תשלומי שיקום העשויים להשתלם למשתקמים
290 הצהרה על מלגה או מימון לימודים

סיוע במימון מחקרים

נפגעי פוליו