עדכונים אחרונים...
השירותים שלנו
הערכת שווי וכדאיות עסקה
הערכת שווי וכדאיות עסקה  
שירותים לחברות
שירותים לחברות  
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים  
ביקורת דו"חות כספיים
ביקורת דו"חות כספיים  
שירותים לעצמאיים
שירותים לעצמאיים  
חשבות ושירותים נלווים
חשבות ושירותים נלווים  
מלאו פרטיכם 
וניצור קשר בהקדם:
 

חשבות ושירותים נלווים

 
חשבות ושירותים נלווים
במהלך השנים שירותים מגוונים אותם אנו מעניקים ללקוחתנו וביניהם:
ביקורת פנימית
– הביקורת הפנימית מהווה בדיקה יסודית ודקדקנית לאיתור מוקדי הסיכון בעסק, יישום נהלי העבודה כפי שנקבעו ע"י ההנהלה ויעוץ לשיפורם.

בדיקת כדאיות עסקה – בחינת תוצאותיו העסקיות של עסק טרם רכישתו, הכנת דוחות חזויים בהתבסס על מחקרי שוק, ניתוח הענף העסקי וסיכוניו ואימות המצג שהתקבל ממוכר העסק.

בדיקת נאותות (Due Diligence) –  בדיקת נאותות הינה חלק מתהליך רכישת חברה חדשה או הנפקת חברה לבורסה, במסגרתה נערוך פגישות עם הגורמים המוסמכים בחברה, נבחן ונאמת את הדוחות הכספיים שהוצגו לרוכש בשלב המשא ומתן ונסייע בהפחתת אי הודאות בעניין נכונות הדוחות שהוצגו לרוכש במהלך שלב המשא ומתן.

ניהול משא ומתן – במקרה של מיזוג חברות, רכישת חברה או מכירה חברה.

חוות דעת מומחה – במקרים בהם נדרשת חוות דעת רואה חשבון בהליך משפטי בעניין נזקים שנגרמו, אובדן הכנסות, איזון משאבים, גובה ריבית והפרשי הצמדה, וכו'.
מאמרים: