עדכונים אחרונים...
השירותים שלנו
הערכת שווי וכדאיות עסקה
הערכת שווי וכדאיות עסקה  
שירותים לחברות
שירותים לחברות  
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים  
ביקורת דו"חות כספיים
ביקורת דו"חות כספיים  
שירותים לעצמאיים
שירותים לעצמאיים  
חשבות ושירותים נלווים
חשבות ושירותים נלווים  
מלאו פרטיכם 
וניצור קשר בהקדם:
 

הצהרת הון

 
הצהרת הון, הידועה גם בכינויה דין וחשבון על רכוש והתחייבות ליום מסוים, היא למעשה הצהרה מחייבת של הנישום לגבי כל הנכסים וההתחייבויות שלו, נכון ליום ספציפי. על פי פקודת מס הכנסה ומכוח סעיף 135 נדרש הנישום למלא כחוק טופס הצהרת הון, ויש לצרף לטופס הצהרת הון מס הכנסה מסמכים רלוונטיים כמו פרטים על דירת מגורים, פרטי נכסי מקרקעין נוספים, פירוט השקעות בניירות ערך ועוד. כדי להגיש כחוק ובזמן את הטופס מומלץ לפנות למשרד סהר עוזרי רואי חשבון – צוות המשרד מונה אנשי מקצוע מנוסים, חלקם בכירים לשעבר ברשויות המס השונות בארץ.  

מי צריך להגיש הצהרות הון?
החוק קובע כי כל אדם הנדרש על יד פקיד שומה למלא טופס הצהרת הון חייב למלא את הטופס כחוק ולצרף את המסכים הרלוונטיים תוך 120 יום מרגע הבקשה. אדם שאינו מגיש את הטופס עשוי להיות מואשם בעבירה פלילית על פי סעיף 1215 לפקודת מס הכנסה, ובנוסף עשוי לקבל קנס כספי חודשי בגין כל חודש איחור. כדי למלא את הטופס כחוק ובזמן מומלץ לפנות למשרד סהר עוזרי רואי חשבון, צוות המשרד מסייע לנישום למלא את הפרטים הנדרשים בטופס ולהגיש את ההצהרה לפקיד השומה במס הכנסה. 

כדאי לדעת כי מי שבבעלותו עסק מסוג עוסק מורשה או עוסק פטור, נדרש לרוב להגיש הצהרת הון מס הכנסה אחת לכמה שנים, לרוב כל 5-3 שנים. 

אילו מסמכים נחוצים לשם עריכת הצהרת הון?
יודגש כי הצהרת הון מס הכנסה היא למעשה דיווח לרשויות המס בישראל על כל נכסיו והתחייבויותיו של הנישום ושל בת/בן זוגו וילדיהם עד גיל 18. כדי להימנע מסנקציות ומקנסות יש למלא את הטופס כחוק ולהגישו בזמן הנקבע לכך – תוך 120 יום, כאמור. אם קיבלתם מפקיד השומה טופס הצהרת הון שעליכם למלא, כדאי לכם לפנות למשרד סהר עוזרי רואי חשבון ולא להתעכב, מאחר שיש מסמכים רבים הנדרשים לעריכת הטופס כיאות. בין המסמכים האמורים: אישורים על השקעות בקופות גמל וביטוחי חיים, פרטי בעלות על כלי רכב, נכסי מקרקעין, פרטי תכשיטים וחפצי אמנות, יתרת חשבונות בבנקים, פרטים על חייבים, כסף מזומן שאינו מופקד בבנק וכיוצא בזה.   
 
מאמרים: