עדכונים אחרונים...
השירותים שלנו
הערכת שווי וכדאיות עסקה
הערכת שווי וכדאיות עסקה  
שירותים לחברות
שירותים לחברות  
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים  
ביקורת דו"חות כספיים
ביקורת דו"חות כספיים  
שירותים לעצמאיים
שירותים לעצמאיים  
חשבות ושירותים נלווים
חשבות ושירותים נלווים  
מלאו פרטיכם 
וניצור קשר בהקדם:
 

הערכת שווי חברות

 
ישנם מקרים בהם חברות עוברות שינויים משמעותיים אשר דורשים רואה חשבון שיערוך הערכת שווי חברות. למשל, כאשר נמכרות מניות עם כניסת משקיע, או כאשר אחד משותפי החברה פורש ונדרשת הערכת שווי על מנת לפצות אותו בחלקו, לפעמים מדובר בהליך גירושין של אחד ממחזיקי המניות המהוות רכוש משותף של בני הזוג. הערכת שווי נדרשת גם במקרים של מיזוג חברות, מכירה של חברה, או במטרה לערער על שומת מס בגין מכירת מניות.

הערכת שווי חברות אינה חישוב מדויק, אלא הערכה המבוססת על נוסחאות המקובלות בתחום. הערכים הנכללים לצורך ביצוע הערכת שווי חברות מבוססים על נתונים מתוך דוחות רווח והפסד של העסק בשנים האחרונות ועל נתוני רווח והפסד עתידיים המוערכים לפי ניסיון העבר, מצבו העכשווי והחזוי של הענף בו פועל העסק והמשק בכללותו.
 
במסגרת הבדיקות הנעשות לצורך חישוב הערכת שווי וכדי לחזות את רווחיות העסק בשנים הקרובות בוחנים את תזרים המזומנים של העסק, מאתרים התחייבויות קיימות ועתידיות, נסקרים חוזים משמעותיים שיש להם השפעה על הכנסותיו והוצאותיו של העסק, נבחנים נכסי העסק, המוחשיים והבלתי מוחשיים מהיבט הבעלות, השווי והיכולת לייצר הכנסה עבור העסק וכיוצא בזה.

ישנן שלוש שיטות מרכזיות להערכת השווי הכלכלי של חברה, שייתכן ויישום כל אחת מהן תוביל תוצאה שונה:
היוון תזרימי המזומנים  – discount cash flow בשיטה זו מעריכים את תזרים המזומנים החופשי (לאחר הוצאות, מס ועוד) שהחברה תייצר במשך כל שנות חייה ומהוונים סכום זה למועד הערכת השווי. זהו השווי ההוגן שפעילות החברה מייצרת. אם לחברה קיים חוב או שיש לה נכסים הם יתווספו לתחשיב וישקפו את השווי ההוגן של החברה.

שיטת השווי הנכסי- (Real Asset Method)  שיטה המתבססת על ההפרש שבין סכום הנכסים לסכום ההתחייבויות במאזן. הפרש זה מציין את ההון העצמי המשקף את שווי ה'רצפה' של החברה. שיטה זו נהוגה על פי רוב בהערכת חברות לקראת פירוק.
 הערכת שווי יחסית הערכת שווי המתבצעת ע"י שימוש במכפילים-  הערכה המתבססת על השוואת החברה המוערכת לשווין של חברות ציבוריות שנתוניהן הכספיים גלויים, על בסיס היחס הממוצע בענף בו הוא פועל, בין שווי השוק לבין פרמטר חשבונאי או תפעולי נבחר, כגון: הרווח הנקי, הרווח התפעולי, המכירות, ההון העצמי, מספר מנויים ועוד.

משרד סהר עוזרי רואי חשבון, במשרדנו צוות מקצועי ומנוסה. אנו מעניקים ללקוחותינו יחס אישי, מסור ונאמן לצד רמת שירות ומקצועיות גבוהה ובלתי מתפשרת תוך זמינות ללקוחות המשרד. במהלך השנים צברנו ניסיון רב ומוכח בתחום הערכת שווי חברות, מוזמנים ליצור עמנו קשר ונשמח לסייע לכם.
 
מאמרים: