עדכונים אחרונים...
השירותים שלנו
הערכת שווי וכדאיות עסקה
הערכת שווי וכדאיות עסקה  
שירותים לחברות
שירותים לחברות  
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים  
ביקורת דו"חות כספיים
ביקורת דו"חות כספיים  
שירותים לעצמאיים
שירותים לעצמאיים  
חשבות ושירותים נלווים
חשבות ושירותים נלווים  
מלאו פרטיכם 
וניצור קשר בהקדם:
 

הערכת שווי וכדאיות עסקה

 
קיימות מטרות רבות לצורך בביצוע הערכת שווי לעסקים וחברות.
המטרה העיקרית והנפוצה ביותר היא הבהרת שווי חברה או הפעילות העסקית טרם רכישה או מיזוג, קביעת סכום של פעילות עסקית להעברת הפעילות מעוסק מורשה לחברה בע"מ, קביעת שווי פעילות עסקית לצורך קביעת סכום למכירתה, הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים (כגון: מוניטין, שווי קשרי לקוחות או רשימת לקוחות, פטנטים וכו').

הערכת שווי אינה מדע מדויק אלא ניסיון לחזות את פעילות העסק בעתיד הנראה לעין ע"י ניתוח מעמיק של העסק הנרכש, המתחרים, הסביבה העסקית בה הוא פועל, היתרון היחסי שלו בשוק והערכת הסיכונים אל מול סיכויי ההצלחה.

קיימות מספר שיטות להערכת השווי הכלכלי של חברה, שייתכן ויישום כל אחת מהן תוביל תוצאה שונה, ובניהן:
1. היוון תזרימי המזומנים – discount cash flow.
2. שיטת השווי הנכסי.
3. הערכת שווי יחסית – הערכת שווי המתבצעת ע"י שימוש במכפילים.


השיטה המקובלת ביותר לביצוע הערכת שווי חברות/פעילות עסקית היא שיטת היוון תזרימי המזומנים (discount cash flow) כאשר ההנחה הכלכלית שבבסיס שיטה זו הנחת ה"עסק החי". על פי שיטה זו, שווי החברה/הפעילות הוא הערך הנוכחי של תזרים המזומנים החופשי (free cash flows) המיוצר בתקופת התחזית שנקבעה מראש (בדר"כ שלוש עד חמש שנים) בתוספת השווי הנוכחי של תזרימי המזומנים של החברה בסוף התקופה (terminal value).

כדי להעריך את שווי החברה/הפעילות יש לבצע ניתוח מעמיק של החברה, הסביבה העסקית בו היא פועלת, המתחרים, חוזקות החברה ויתרונותיה בשוק אל מול חולשותיה והסיכונים שניתן לצפות, השפעת רגולציה קיימת וצפויה בענף, הערכת שיעורי גידול חזויים ההכנסות, אחוז הרווח הגולמי וכו'.

נשמח לעמוד לרשותך!
הערכת שווי וכדאיות עסקה
מאמרים: