עדכונים אחרונים...
השירותים שלנו
הערכת שווי וכדאיות עסקה
הערכת שווי וכדאיות עסקה  
שירותים לחברות
שירותים לחברות  
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים  
ביקורת דו"חות כספיים
ביקורת דו"חות כספיים  
שירותים לעצמאיים
שירותים לעצמאיים  
חשבות ושירותים נלווים
חשבות ושירותים נלווים  
מלאו פרטיכם 
וניצור קשר בהקדם:
 

דוח שנתי מס הכנסה

 
דוח שנתי מס הכנסה, המכונה גם טופס 1301, הוא דיווח מפורט לשנת המס שמתחילה ב-1 בינואר ועד ל-21 בדצמבר של שנה מסוימת. את הדוח יש להגיש זמן ובהתאם להנחיות הקבועות בפקודת מס הכנסה. מומלץ להגיש דוחות כספיים באמצעות רואה חשבון מוסמך ומקצועי. כדי להגיש דוח שנתי כדאי לפנות למשרד סהר עוזרי רואי חשבון – המשרד הוקם על ידי רואה חשבון סהר עוזרי ורעייתו, וצוות המשרד מונה בכירים לשעבר ברשויות המס בארץ ואנשי מקצועי מהשורה הראשונה בארץ.

מי צריך להגיש דוח שנתי?
סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע מי חייב להגיש דוח שנתי, וכדאי לדעת כי חובת ההגשה חלה על כל תושב ישראלי מעל גיל 18. עם זאת, בהתאם לשינויים שנקבעו בשנים האחרונות הוחלט כי מי ששכרו נמוך מהקבוע בתקנות המחייבות, פטור מהגשת הדוח. ישנם עוד מקרים בהם אדם יכול להיות פטור מהגשת דוח שנתי מס הכנסה, וכדאי לקבל ייעוץ במשרדו של רואה חשבון סהר עוזרי לגבי מקרים אלה.

ראוי לציין כי דוח שנתי אותו מגישים למס הכנסה כולל דיווח מפורט על הכנסות ממקורות שונים. לדוגמה, הכנסה משכר עבודה, הכנסות מעסק מסוים, הכנסות המגיעות מזכייה בהגרלה וכדומה, הכנסות משכר דירה ומהשכרת נכסים שונים, רווחי שבח או הון במהלך שנת המס, ויש עוד רשימה ארוכה של הכנסות רלוונטיות. כאמור, דוחות כספיים כדאי למלא בעזרת גורם מקצועי ומוסמך, לכן מומלץ לכם לפנות למילוי דוח שנתי מס הכנסה בעזרת הצוות המקצועי של משרד סהר עוזרי רואי חשבון.
כדאי לדעת כי המועד החוקי להגשת הדוח משתנה בהתאם לסוג הנישום. ישנם שלושה סוגי נישומים: יחיד החייב בהגשת דוח מקוון למס הכנסה, יחיד המיוצג על ידי רואה חשבון ויחיד שכיר שאינו מגיש דוח מקוון.

הגשת הדוח בזמן
חשוב להגיש דוחות כספיים לרשויות המס בזמן ובהתאם לחוק. איחור בהגשת הדוח עשוי להוביל לסנקציות שונות מרשויות המס, בין היתר לקנס כספי ההולך ותופח ככל שמאחרים בהגשת הדוח. לכן, אם אתם צריכים למלא ולהגיש דוח שנתי מס הכנסה, מומלץ שתפנו למשרד רואי חשבון סהר עוזרי.  
 
מאמרים: