עדכונים אחרונים...
השירותים שלנו
הערכת שווי וכדאיות עסקה
הערכת שווי וכדאיות עסקה  
שירותים לחברות
שירותים לחברות  
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים  
ביקורת דו"חות כספיים
ביקורת דו"חות כספיים  
שירותים לעצמאיים
שירותים לעצמאיים  
חשבות ושירותים נלווים
חשבות ושירותים נלווים  
מלאו פרטיכם 
וניצור קשר בהקדם:
 

ביקורת דו"חות כספיים

 
עבודת הביקורת היא אחד מתפקידיו העיקריים של רואה החשבון אשר במסגרתה מבקר רואה החשבון את הדוחות הכספיים של חברה ונותן על אותם דוחות את חוות דעתו, בין היתר, האם הדוחות הכספיים ערוכים עפ"י כללי חשבונאות מקובלים והאם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של החברה.

סעיף 154 לחוק החברות קובע כי כל חברה בעלת מחזור מסוים מחויבת למנות רואה חשבון מבקר לדוחותיה הכספיים ולקבל את חוות דעתו על אותם דוחות. רשות המיסים אף מחמירה ואומרת שכל חברה בעלת פעילות כלשהי (הכנסות ו/או הוצאות) מחוייבת במינוי רואה חשבון לביצוע עבודת הביקורת ומתן חוות דעתו על דוחותיה הכספיים. ולכן, ניתן לומר כי כל חברה פעילה חייבת במינוי רואה חשבון מבקר.

על רואה החשבון המבקר להיות "בלתי תלוי" בלקוח המבוקר. המושג בלתי תלוי הינו מושג רחב המפורט בתקני הביקורת, חוק רואה החשבון, תקנות שונות והוראות לשכת רואה חשבון. משמעות המושג היא שיש לשמור על מידת אובייקטיביות של רואה החשבון בבואו לחוות דעתו על דוחות כספיים של מבוקר ובכל מקום בו נראה כי אובייקטיביות רואה החשבון נפגעת עקב אירועים או יחסים מיוחדים עם הלקוח. לדוגמא רואה חשבון לא יכול לבצע את הביקורת בחברה בה אשתו בעלת 100% ממניותיה.

במהלך עבודת הביקורת על רואה החשבון, בין היתר, ללמוד ולהכיר את החברה שלך וסביבתה העסקית, להעריך את הסיכונים בענף בו החברה פועלת, ללמוד ולהעריך את אפקטיביות נהלי העבודה בחברה ומידת יישומם הלכה למעשה ולבדוק כל סעיף וסעיף באופן ממוקד וספציפי בדוחות הכספיים של חברתך.

במהלך השנים צברנו נסיון רב בביקורת דוחות כספיים לחברות מתחומי פעילות שונים ובניהם, חברות תעשייתיות, חברות מסחריות, יבואנים, חברות הזנק (סטארט-אפ), יזמי נדל"ן וקבלנים, תיירות רפואית, חברות בתחום המזון וההסעדה, זכיינים ורשתות, חנויות אינטרנטיות ואתרי אינטרנט ועמותות ומלכרים.

נשמח לעמוד לרשותך
מאמרים: